• Complimentenprocedure

Wanneer u een compliment wilt geven over de begeleiding, een professional of organisatie, begint u met het uiten van het compliment aan de betrokken persoon of entiteit. Vervolgens wordt het compliment bevestigd bij het management van TuranGoeloe. Het doel van deze procedure is om waardering te tonen voor uitstekend werk, kwalitatieve service of andere positieve ervaringen. Dit draagt bij aan het creëren van een cultuur van erkenning en motivatie binnen de organisatie.

 

 • Meldingprocedure

De “meldingsprocedure” is een vastgesteld proces binnen een organisatie dat wordt gebruikt om incidenten, problemen, suggesties of andere belangrijke informatie te rapporteren en door te geven aan relevante partijen. Het doel van deze procedure is om een gestroomlijnde en effectieve manier te bieden voor het melden van zaken die de organisatie aangaan, waardoor deze snel en adequaat kunnen worden behandeld en opgelost.

Stap 1: Meld je kwestie door gebruik te maken van ons meldingsformulier, waarbij je direct een meldingsnummer ontvangt
Stap 2: Zodra we je melding hebben ontvangen, nemen we contact met je op voor eventuele verduidelijking. We horen graag welke stappen je zelf hebt ondernomen om de kwestie op te lossen.
Stap 3: Je melding wordt in behandeling genomen en we betrekken eventuele betrokken partijen om de kwestie op te lossen. We verwachten dat je actief samenwerkt en beschikbaar bent voor afspraken. De maximale tijd voor het oplossen van een melding is 6 weken. Mocht het langer duren, dan houden we je op de hoogte.
Stap 4: Na de oplossing van je melding voeren we een controle uit om te verifiëren dat alles naar wens is opgelost. Daarna wordt je melding gesloten.

 

 • Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de gang van zaken gedurende uw begeleiding? De eerste stap is om dit te bespreken met de persoon die direct betrokken is bij uw begeleiding. Indien u er met die persoon niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor door een melding te maken via ons meldingsprocedure of door telefonisch contact op te nemen met het hoofdkantoor. Als dit geen oplossing biedt, kunt u een officiële klacht indienen bij het management. Hiervoor is een standaard klachtenformulier beschikbaar. Klachten kunnen worden ingediend door studenten, ouders/verzorgers en andere betrokkenen die deel uitmaken van uw begeleidingstraject. Let op: een klacht kan ook vanuit een organisatie komen met betrekking tot een student.


Procedure

 1. Analyse van de klacht in relatie tot de doelstellingen en overeenkomst van TuranGoeloe.
 2. Horen van alle betrokken partijen. De manegement behandelt klachten vertrouwelijk en reageert binnen vier weken
 3. Bespreking van de klacht met managementpartners en het nemen van een beslissing.
 4. Inplannen van een meeting tussen student/ouders om misverstanden weg te nemen en oplossingen te bespreken.
 5. Terugkoppeling per e-mail naar student/ouders over de genomen acties, beslissingen en eventuele afspraken.
 6. Navolgen van eventuele gemaakte afspraken. Een terugkoppeling van de gemaakte afspraken via de mail opsturen.

TuranGoeloe | complimenten, meldingen, klachten formulier

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Gebruik specifieke details en voorbeelden indien mogelijk. Beschrijf in detail wat uw compliment| melding | klacht is:
 • Beschrijf wat u verwacht als oplossing bij een melding/klacht: